Fotoserie Haalderen

Onder het kopje archieffoto’s van het menu diversen vindt u een nieuwe serie foto’s. Ditmaal staat Haalderen in de schijnwerpers.
65003                                           Kerk van Haalderen voor de oorlog
Als u direct naar de pagina met archieffoto’s wilt, klikt u hier.

Rabobank Clubkas Campagne

RABOBANKCLUBKASCAMPAGNEIn de tweede helft van maart vindt er weer een nieuwe Rabobank Clubkas Campagne plaats.
De actie loopt van 16 maart tot en met 30 maart 2015. U kunt ons net als voorgaande jaren in deze campagne steunen. Afgelopen jaar hebben wij door uw steun bijna € 900.00 ontvangen.
Stemmen
Om te mogen stemmen moet u lid zijn van de Rabobank alleen een bankrekening is niet voldoende.
Als u nog geen lid bent van de Rabobank Oost Betuwe kunt u dit eenvoudig doen via de site van de bank. Het lidmaatschap is gratis en u ontvangt ieder kwartaal het magazine Dichterbij.
Begin maart ontvangt u van de Rabobank een brief met een unieke persoonlijke code waarmee u kunt stemmen. Ieder lid krijgt 5 stemmen om te verdelen, u kunt maximaal 2 stemmen aan een vereniging geven, dit kan dan via de website WWW.rabobank.nl/oostbetuwe.
Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer weer op ons zult stemmen.

Wim Bouwman, secretaris

Contributie 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering van de kring op donderdag 13 maart 2014 is besloten de contributie voor het jaar 2015 vast te stellen op 17,50 euro (was 15 euro) voor een persoonslidmaatschap  en 5 euro (was 4,50 euro) voor elk gezinslidmaatschap.
Ik verzoek u de contributie over te maken op onze bankrekening nummer NL39RABO0105726443 onder vermelding van uw postcode en uw huisnummer.
Bij degenen die een automatische incasso hebben afgegeven zal zonder tegenbericht het bedrag worden aangepast.

Nol van Rossum, penningmeester