Rabobank Clubkas Campagne

rabo met embleemkopieIn de tweede helft van maart vindt er weer een nieuwe Rabobank Clubkas Campagne plaats.
De actie loopt van 16 maart tot en met 30 maart 2015. U kunt ons net als voorgaande jaren in deze campagne steunen. Afgelopen jaar hebben wij door uw steun bijna € 900.00 ontvangen.
Stemmen
Om te mogen stemmen moet u lid zijn van de Rabobank alleen een bankrekening is niet voldoende. Lees verder

TENTOONSTELLING 60 JAAR DE KINKELENBURG ALS GEMEENTEHUIS

De kinkelenburg

De Kinkelenburg

In het kader van 60 jaar De Kinkelenburg als gemeentehuis is er door de Historische Kring Bemmel een foto-expositie samengesteld in de publieke ruimte van het gemeentehuis Lingewaard. De expositie geeft door middel van foto’s een gevarieerd beeld van De Kinkelenburg in de loop van de tijd. In 1948 is het door de gemeente aangekocht en in 1954 officieel geopend. De tentoonstelling is te bezichtigen vanaf 2 maart.

Ingebruikname luisterplek Liberation Route Europe bij Landwinkel De Woerdt in Ressen op 16 maart 2015

De Liberation Route Europe volgt het pad dat de geallieerden in 1944 en 1945 a892cfc63-44d4-4d00-ae88-93fdb5bcfe94bewandelden tijdens de bevrijding van Europa. De route start in Zuid-Engeland en loopt via Normandië, de Ardennen, Noord-Brabant, Arnhem-Nijmegen, Limburg en het Huertgenwald richting Berlijn. De route gaat verder naar de Poolse stad Gdańsk, waar bijna twee generaties later een democratische revolutie op gang kwam om de scheiding van Europa op te heffen.

In Nederland vindt u op bijna 150 locaties veldkeien en audiozuilen, de zogenaamde luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over indrukwekkende gebeurtenissen tijdens de laatste oorlogsjaren. De verhalen kunt u gratis downloaden vanaf www.liberationroute.nl of beluisteren via 0900-5423728.

 

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 maart, 20.00 uur

Bemmel, 4 februari 2015

Geacht kringlid,

Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van De Kring, op dinsdag 17 maart 2015 in zaal B06 in Cultureel Centrum ‘De Kinkel’. Evenals voorgaande jaren is deze vergadering niet gekoppeld aan een lezing. De vergadering zal om 20.00 uur aanvangen.

Agenda Algemene Ledenvergadering

  1. Opening en mededelingen.

  2. Notulen van de vergadering d.d. 13 maart 2014.

Lees verder

WORTELS PAX CHRISTI NEDERLAND LAGEN IN BEMMEL

WORTELS PAX CHRISTI NEDERLAND LAGEN IN BEMMEL 

De wortels van de katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland, inmiddels samen met het Interkerkelijk Vredesberaad gefuseerd tot pax, lagen in Bemmel. Dat blijkt uit de studie Mensen van goede wil. Een geschiedenis van de katholieke vredesbeweging Pax Christi, 1948-2013 van de hand van historicus en Bemmelnaar Maarten van den Bos. Op woensdag 4 februari werd het boek gepresenteerd in museum Catharijneconvent te Utrecht. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de uit Bemmel afkomstige Jeanne Wesslink-Steenhof. Zij gaf de beslissende stoot tot de vorming van de Nederlandse sectie. Lees verder