Tentoonstelling 4 en 5 Mei in R.K. Donatuskerk te Bemmel

Tijdens de 4 en 5 mei herdenkingen zal er naast de activiteiten van Stichting De Bol en het Oranjecomité Tentoonstelling 4 en 5 Mei in R.K. Donatuskerk te Bemmel.

12162014480FB6E70281036280259956EB2

393996014695503B6
Bemmel/Ressen door de Historische Kring Bemmel een fototentoonstelling worden gehouden in de R.K. Donatuskerk.

   
 
De tentoonstelling zal in het teken staan van de ‘Exodus en  terugkeer van Oost Betuwe’. Het betreft de periode na operatie ‘Market Garden’ en geeft een indruk van de chaos na de Slag om Arnhem (september 1944). Tienduizenden burgers moesten evacueren en als klap op de vuurpijl werd in december 1944 de Betuwe onder water gezet. De kerk is 4 mei vanaf 18.00 uur geopend en 5 mei vanaf 12.30 uur,

Fototentoonstelling “kasteel de Kinkelenburg”

Vanaf 2 maart is in het Gemeentekantoor van Bemmel en fraaie fototentoonstelling te zien over het kasteel De Kinkelenburg. kinkelenburgtekeningDit vanwege het feit dat het kasteel zestig jaar geleden in gebruik genomen werd als gemeentehuis van Bemmel. In 1996 schreef Louis Dolman over De Kinkelenburg een artikel in het kringblad (jaargang 6, nr. 1). U kunt het hier nog eens teruglezen om daarna extra gemotiveerd de tentoonstelling te gaan bekijken.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de HKB, gehouden op 17 maart

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bemmel, gehouden op 17 maart 2015 in Cultureel Centrum “De Kinkel” te Bemmel.

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn 26 leden en de zes bestuursleden alsmede één aspirant bestuurslid.

Mededelingen

De heer H. Wolters deelt mede dat zijn adres geen Zandsestraat 26A, maar Zandsestraat 26B is.

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d.13 maart 2014. Lees verder

Landwinkel De Woerdt in Liberation Route Europe

Wethouder Janssen onthult in Ressen nieuwe luisterplek 

image011Op 16 maart is bij Landwinkel De Woerdt in Ressen een nieuwe luisterplek van de Liberation Route Europe in gebruik genomen. Wethouder Theo Janssen van de gemeente Lingewaard onthulde de luisterplek door grote fruitkisten van de veldkei te halen. Hij kreeg daarbij hulp van Hanneline Oosting (RBT KAN), Gijs Bouwman (Historische Kring Bemmel) en Wessel van Olst (Landwinkel De Woerdt). Op www.liberationroute.nl en via de Liberation Route EU app is het nieuwe verhaal over de Betuwe te beluisteren. Dat vertelt over de Betuwe als voedselschuur na het mislukken van operatie Market Garden. Lees verder

TENTOONSTELLING 60 JAAR DE KINKELENBURG ALS GEMEENTEHUIS

De kinkelenburg

De Kinkelenburg

In het kader van 60 jaar De Kinkelenburg als gemeentehuis is er door de Historische Kring Bemmel een foto-expositie samengesteld in de publieke ruimte van het gemeentehuis Lingewaard. De expositie geeft door middel van foto’s een gevarieerd beeld van De Kinkelenburg in de loop van de tijd. In 1948 is het door de gemeente aangekocht en in 1954 officieel geopend. De tentoonstelling is te bezichtigen vanaf 2 maart.