Reizen tijdens de Open Monumentendag

In het weekend van 13 en 14 september is het in heel Nederland weer Open Monumentendag.

02002

In het kader hiervan organiseer de Historische Kring Bemmel op zondag 14 september (van 11.00 uur – 17.00 uur) een tentoonstelling in De Kinkelenburg met als thema OP Reis. Uit het archief van de Historische Kring is een fraaie collectie foto’s rond dit thema samengesteld.

Vrijwilligers bijeen

Op 16 augustus had het bestuur van de Historische Kring Bemmel alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige samenkomst in De Veldschuur met een  activiteit erbij. Hiermee wilde het bestuur zijn waardering uiten voor het werk dat de vrijwilligers voor de Kring verrichten. Hierbij een foto-impressie.

Jubileumboek weer verkrijgbaar

Het jubileumboek van de Historische Kring Bemmel

jubileumboek
is een groot succes geworden. De oplage van duizend stuks was dan ook gauw uitverkocht. Dit tot teleurstelling van velen. Dat heeft ons doen besluiten tot een tweede druk, die vanaf 5 augustus weer verkrijgbaar is bij de bekende adressen: Boekhandel Polman en Bruna van Appeldoorn, beide gevestigd aan de Dorpsstraat. De prijs is hetzelfde gebleven: tien euro per boek.
Leden die hun bestelde boek nog niet hebben afgehaald, kunnen dat weer doen iedere dinsdag vanaf 19 augustus tussen 10.00 en  12.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur op onze locatie in De Kinkel.

 

25-jarig jubileum: een ware reünie

De massale belangstelling voor de receptie van de Historische Kring Bemmel – 25 jaar – op 17 mei in De Kinkel deed het meest denken aan een grote reünie. De enorme publieke

De zaal liep al snel vol.

De zaal liep al snel vol.

belangstelling en de zon op het platte dak deden de temperatuur binnen al gauw tot grote hoogte oplopen. Dat belette het ensemble Animuze, onder leiding van Henk Wierink, niet de feestelijke bijeenkomst extra luister bij te zetten.

Animuze in actie

Animuze in actie

Na een welkom van de huidige voorzitter Gijs Bouwman, die terugkeek op de eendrachtige samenwerking binnen de kring, werd er een uitvoerig en gevarieerd programma afgewerkt. Lees verder

Jubileumboek gepresenteerd

Op zaterdagmiddag 17 mei werd het jubileumboek gepresenteerd in een overvolle en erg warme zaal in de Kinkel. Daar was een officieel programma met medewerking van het muziekgezelschap Anymuse onder leiding van Henk Wierink. Er werd een film vertoond waarin de vorige voorzitters hun woordje deden. Onze eigen voorzitter Gijs Bouwman trad live op, evenals onze spreekstalmeester Nol van Rossum, die plotseling moest invallen omdat de beoogd “aan-elkaar-prater” Theo Peren door een lichamelijk probleem was uitgevallen.
Maria Janssen-Van Gelder werd, als enig bestuurslid dat het 25 jaar had volgehouden, in het zonnetje gezet. Zij ontving een oorkonde, een zilveren HKB-speld, een bos bloemen en een erelidmaatschap voor het leven.

Lees verder

Opbrengst RABO clubkas

Rabobank Clubkas Campagne 2014

Rabo clubkas 2014,jpg

Nol van Rossum, penningmeester

Op donderdag 17 april werd in de Valom in Huissen de uitslag bekend gemaakt van de Rabobank Clubkas Campagne 2014. Wederom was er voor onze Kring een prachtige uitslag.

Op onze vereniging werden 191 stemmen uitgebracht en aangezien elke stem goed was voor  € 4.66 kunnen we een bedrag van € 890.06 tegemoet zien. In het jaar van ons 25 jarig jubileum zullen we het als bestuur een goede bestemming geven.

We danken de Rabobank voor deze prachtige bijdrage maar ook alle leden en anderen die op onze Kring gestemd hebben.